Zbraně používané v Aikido

V Aikido se učí i boj s nožem (tanto), dřevěným mečem (bokken) a krátkou tyčí (jo). Stylem, který nejvíce pracuje se zbraněmi, je Iwama-ryu. Práce se zbraněmi vychází z tradičních japonských bojových umění, ale je přizpůsobena myšlenkám a technikám Aikido (někdy je tedy pro odlišení například cvičení s mečem označováno jako aikiken, s tyčí aikijo). Zakladatel Aikido si v zájmu zachování tradice nepřál degradaci Aikido na sport pořádáním zápasů a soutěží. Základní myšlenkou Aikido je hledání harmonie, ve které rivalita a soutěživost, která je nezbytnou součásti sportovních klání, nemá místo.

- - -

Jo

jo

Jo [džó] je hůl. Aikido používá většinou techniky obrany proti holi anebo za pomoci hole. To znamená, že hůl drží jeden z dvojice partnerů. Těmto technikám se v různých interpretacích říká jodori, jonage nebo josabaki. Někteří učitelé cvičí také nějakou formu tzv. aikijo, tj. používají hůl proti holi (kumijo, jo tai jo), nebo hůl proti meči (ken tai jo), případně cvičí sestavy bez partnera (kata). Takové cvičení najdeme v Iwama ryu anebo Nishio Aikido. Zakladatel Aikido cvičil také misogi no jo, očistné cvičení s holí.

Délka jo v Aikido není striktně daná, ale nejčastěji se používá standardní jo podobné tomu, které známe z Jodo, tj. 128 cm dlouhé s průměrem menším než 3 cm.

- - -

Tanto

tanto

Tanto byl nůž samuraje, který nosil stále s sebou. Při samurajských soubojích se nejednou stalo, že byl použit právě tento nůž při zasažení útočníka, a tak vznikly různé formy obrany proti tanto. Při Aikido se používá dřevěná náhražka a cvičí se převážně obrany proti ozbrojenému útočníkovi a skupině útočníků.

- - -

Bokken

boken

Bokken je dřevěný meč obvykle velikosti katany používaný pro cvičení jak v Aikido tak i například v Iaido, Kendo, Kenjutsu, Jodo nebo i Judo. Bokkeny se vyrábějí převážně z dubového dřeva, existuje mnoho druhů a variant a vyrábí se se záštitou (tsuba) i bez ní.

- - - - -