Slovník Aikido
Základní pojmy
aikidoka student aikido
anza sed se zkříženýma nohama
dojo místnost ve které se vyučuje bojové umění
o-sensei "velký učitel" - označení zakladatele Aikido, pan Morihei Ueshiba
seiza sed na patách
sensei učitel
shinsa čestné místo v dojo, je zde umístěn portrét zakladatele a kaligrafie nápisu Aikido
tori (srov. nage) ten kdo provádí techniku
uke ten kdo útoči
- - -
Cvičební pomůcky
bokken dřevěný meč
hakama kalhotová sukně
jo hůl
keikogi cvičební úbor
obi pás k převázání gi (kimona)
tanto dřevěný nůž
- - -
Základní směry
hidari levý, vlevo
mae přední, dopředu
migi pravý, vpravo
omote prostor před hara
soto vnější, zvnějšku
tate svisle
uchi vnitřní, zevnitř
ura prostor za hara
ushiro zadní, dozadu
yoko šikmo
- - -
Základní pohyby
atemi letmý (měkký) úder, "rozčísnutí myšlenky"
irimi krok vpřed
kaiten obrat o 180° na místě
kiri sek
kuzushi vychýlení
sabaki pohyby
tenkan obrat o 180° s pohybem nohou
tenshin úhyb, stáhnutí se
tsuki přímý úder
ukemi pád
- - -
Části těla
ashi noha
hara střed těla, nachází se přibližně čtyři prsty pod pupkem, centrum energie
koshi bedra
kote ruka
kubi krk
mune hruď
te paže
ude předloktí
- - -
Počítání
1 ichi
2 ni
3 san
4 shi
5 go
6 roku
7 shichi
8 hachi
9 kyu
10 ju
- - - - -

Výslovnost

ch = č , sh = š , j = dž , ts = c , y = j