O-Senseiova pravidla pro cvičení Aikido

1. Aikido rozhoduje o životě a smrti v jednom úderu, proto musí studenti pečlivě následovat instruktorovo učení a ne soutěžit, aby viděli, kdo je nejsilnější.

2. Aikido je způsob, který učí, jak jeden může jednat s několika nepřáteli. Studenti musí cvičit být ve střehu ne jenom k přední straně, ale ke všem stranám a zádům.

3. Trénink by měl být vždy veden v příjemné a veselé atmosféře.

4. Instruktor učí jen jeden malý aspekt umění. Jeho všestranné aplikace musí být objeveny každým studentem skrz neustálou praxi a trénink.

5. V denní praxi nejprve začněte posunem vašeho těla a potom pokrokem k větší intenzitě cvičení. Nikdy nenuťte něco nepřirozeně nebo nerozumně. Pokud budete toto pravidlo následovat, pak se dokonce i starší lidé nezraní a budou moct cvičit v příjemné a veselé atmosféře.

6. Účel Aikido je cvičit mysl a tělo a pěstovat tak upřímné, seriózní lidi. Od té doby jsou všechny techniky přenesenou výzvou. Náhodně je neodhalujte jiným, to by mohlo vést k jejich použití zabijáky.

- - - - -

Doshuův dodatek k pravidlům

1. Pravé Aikido nemůže být nikdy zvládnuto, jestliže striktně nedodržujete instruktorovo učení.

2. Aikido jako bojové umění je dokonalé v ostražitosti vůči všemu kolem nás a ve skrytí všech zranitelných míst (suki).

3. Praxe se stává veselou a příjemnou pouze tehdy, je-li trénována bez rozrušení bolestí.

4. Nebuďte spokojeni s tím, co se učí v dojo. Je třeba stále experimentovat a rozvíjet, co jste se dozvěděli.

5. Nikdo by neměl nikdy v praxi nutit věci nepřirozeně nebo nerozumně. Každý by se měl ujmout tréninku vhodnému jeho tělu, tělesnému stavu a věku.

6. Cíl Aikido je vyvinout opravdově vlastního člověka. Nemělo by být užito k ukazování ega.

- - - - -

Texty byly s laskavým svolením převzaty z www.aikido.czechian.net.